Nieuws

ANWB-leden over veilige fietsroutes jongeren

In juli heeft de ANWB onder leden van Denk mee met de ANWB een onderzoek uitgevoerd over de veiligheid van fietsroutes. Centraal stond de vraag hoe veilig de fietsroute is die jongeren maken van huis naar school. Er hebben bijna 250 ouders en 250 kinderen meegedaan aan dit onderzoek. Uniek hier is dat we ook het perspectief van jongeren zelf belichten. We informeren u graag over de uitkomsten van het onderzoek.

Perceptie veilige fietsroutes
De meerderheid van de deelnemers geeft aan de fietsroutes die jongeren naar school afleggen veilig zijn. Ouders zijn hier iets voorzichtiger in en zien nog wat meer gevaren, met name in stedelijke gebieden. Jongeren zelf voelen zich veilig wanneer ze op de fiets deelnemen aan het verkeer, zowel in de stad als in niet-stedelijke gebieden. Voorbeelden die als veilig worden genoemd voor de fietser zijn vrijliggende fietspaden en overzichtelijke kruispunten.

Tips voor beleidsmakers
In het onderzoek kwam ook naar voren dat jongeren vinden dat ze goed kunnen fietsen en dat onveilige situaties vooral tot stand komen door gevaarlijk inhalen van andere weggebruikers. Automobilisten daarentegen geven juist aan dat jongeren niet goed genoeg opletten wanneer ze op de fiets zitten. Onderzoek vanuit verschillende doelgroepen laat dus zien dat men zichzelf niet de verantwoordelijke maakt voor veilig deelnemen aan het verkeer. Bewustwording creëren is dus een belangrijk thema.

Veilige fietsroutes in jouw buurt
Om meer inzicht te geven in de veiligheid van persoonlijke fietsroutes, heeft de ANWB samengewerkt met een data team van RTL. Dit team heeft alle geregistreerde fietsongelukken van jongeren in kaart gebracht. Via deze online tool kun je zelf bekijken hoe veilig de fietsroutes in jouw buurt zijn voor kinderen, klik hier om de tool te bekijken.