Privacy Policy

De ANWB panelcommunity wordt verzorgd door onderzoeksbureau Blauw Research in opdracht van ANWB. De bescherming van persoonlijke informatie en het waarborgen van de privacy van deelnemers aan de ANWB panelcommunity heeft de hoogste prioriteit. Blauw Research onderschrijft de regels van Esomar (European Society of Opinion and Marketing Research) die geformuleerd staan in de codes en richtlijnen voor marktonderzoek en de andere privacyregels in Europa en daarbuiten. Deze privacy policy beschrijft hoe Blauw met uw persoonsgegevens omgaat in het kader van de ANWB panelcommunity. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens door ANWB verwijzen wij u naar het privacy statement van de ANWB (www.anwb.nl/uw-privacy)

Indien u deelneemt aan de ANWB panelcommunity, is uw privacy te allen tijde gegarandeerd. Uw persoonlijke gegevens die u verstrekt zijn goed beveiligd en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de onderzoeksactiviteiten in de ANWB panelcommunity en niet voor commerciële doeleinden. Al uw antwoorden worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan de ANWB.

Om uw privacy te beschermen voldoet Blauw Research aan de verplichtingen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bovengenoemde gedragscodes.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door Blauw Research en haar medewerkers strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens die u in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gekeken. Uw antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van uw contactgegevens (zoals e-mailadres).
  • We gebruiken uw contactgegevens (zoals e-mailadres) om u uit te nodigen voor onderzoek en/of daarover met u te communiceren en/of beloningen aan u uit te kennen. Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift
  • De persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, opleiding, etc.) die u aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke panelleden uit te kunnen nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
  • U heeft het recht op inzage in de gegevens die we van u verwerken. 
  • U heeft te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan uw verzoek.


Maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie

  • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie. De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt.
  • De website is enkel toegankelijk via een beveiligde internetomgeving (te zien aan de https:// toevoeging in de adresbalk van de browser en het slotje symbool).
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (inlognaam en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor mensen die niet deelnemen aan de panelcommunity.
  • Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.


Jonger dan 16


Jongeren onder de 16 worden niet direct benaderd om deel te nemen aan de panelcommunity. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16 worden zij via hun ouders/verzorgenden benaderd.

Uitschrijven

U kunt zich te allen tijde afmelden voor deelname aan de panelcommunity. Als u niet langer wilt deelnemen, kunt u zich afmelden door een privébericht aan één van de panelcommunitymanagers te sturen, met de vraag of u uitgeschreven kan worden. De uitschrijving zal binnen vijf werkdagen verwerkt zijn. Het is mogelijk dat u in de tussentijd nog communicatie van ons ontvangt. We willen u vragen deze dan als niet verzonden te beschouwen.

Aanpassingen aan de privacy statement

Indien er ooit sprake zou zijn van een situatie waarin we af willen wijken van deze privacy policy wordt u op de hoogte gesteld en zullen uw toestemming vragen alvorens de informatie op een andere manier te gebruiken dan is beschreven ten tijde van uw inschrijving.

Wat u nog meer moet weten over privacy

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw persoonlijke inloggegevens en persoonlijke informatie. Wanneer u persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, vrijgeeft op de panelcommunity kan dit tot gevolg hebben dat u ongevraagd boodschappen ontvangt. Wanneer wij misbruik vaststellen of u niet handelt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden, dan hebben wij het recht u als deelnemer uit te schrijven van de panelcommunity.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of over onze werkwijze kunt u e-mailen naar: onderzoek@denkmeemetdeanwb.nl. Mocht u van mening zijn dat wij uw privacy hebben geschonden, dan kunt u via dit e-mailadres ook hiervan melding maken of bij de privacy officer van de ANWB (privacy@anwb.nl)